3wao

Het natuurreservaat

Bomen achter een afsluiting met prikkeldraad en verbodsborden.
Veel natuurreservaten in Vlaanderen worden omheind. Jammer, maar nodig. Deze afbeelding is gelukkig lichtjes overdreven.